Īpašuma apdrošināšana
Tā ir iespēja uzņēmumiem nodrošināties pret zaudējumiem, ko ugunsgrēks, eksplozija, tiešs zibens spēriens, inženierkomunikāciju sistēmu avārijas, dabas stihijas vai trešo personu prettiesiska rīcība var radīt uzņēmuma ēkām, telpām, telpu remontam, iebūvētajam aprīkojumam.
Apdrošināt iespējams arī visu veidu pamatlīdzekļus – biroja tehniku un aprīkojumu, noliktavu aprīkojumu, ražošanas iekārtas, kā arī gatavo preču krājumus, izejvielas un programmnodrošinājumu.

 

Transportlīdzekļu apdrošināšana
Uzņēmumam ir iespēja apdrošināt savu auto parku, lai ceļu satiksmes negadījums ar kādu no tā transportlīdzekļiem nebūtu iemesls būtiskiem zaudējumiem vai uzņēmuma dīkstāvei.
Iegādājoties OCTA polisi un izraisot ceļu satiksmes negadījumu, apdrošināšanas kompānija segs uzņēmuma darbinieka izraisītos zaudējumus trešajai personai. Savukārt iegādājoties KASKO apdrošināšanu, apdrošinātājs atlīdzinās uzņēmuma transportlīdzekļa bojājumus.

 

Darbinieku ceļojumu un komandējumu apdrošināšana
Darbinieku ceļojumu apdrošināšana sniegs uzņēmuma darbiniekiem drošības sajūtu, veicot darba pienākumus ārpus Latvijas robežām. Tā būs kā “drošības spilvens” neparedzētām situācijām, kas saistītas ar medicīniskās palīdzības sniegšanu, nelaimes gadījumiem, bagāžas aizkavēšanos, bojāšanu vai nozaudēšanu vai citiem negaidītiem sarežģījumiem.

 

 

Vispārējā un profesionālā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
Tā ir apdrošināšana pret risku, kad nejauši, bez iepriekšēja nodoma vai neuzmanības dēļ uzņēmums vai profesionālo pakalpojumu sniedzējs (būvspeciālists, grāmatvedis, jurists, maksātnespējas administrators, ārsts utml) varētu nodarīt zaudējums citām juridiskām vai fiziskām.

 

 

Darbinieku apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem
Darbinieku veselības apdrošināšana ir iespēja parūpēties par uzņēmuma darbinieku labklājību un drošību.
Nelaimes gadījumu apdrošināšana pasargās darbiniekus no finansiāliem zaudējumiem traumu, kaulu lūzumu, apdegumu, smadzeņu satricinājumu un citu ievainojumu gadījumos.

 

 

Darbinieku veselības apdrošināšana
Veselības apdrošināšana nodrošina darbiniekus pret neparedzētiem medicīniskās palīdzības izdevumiem saslimšanu gadījumos – darbiniekam nav jātērē savi personīgie līdzekļi. Darba devēja ieguvumi – darbinieku motivēšana un papildus labumu sniegšana darbiniekiem ar LR normatīvajos aktos paredzētajiem nodokļu atvieglojumiem (Darba devējs drīkst samazināt uzņēmuma peļņu par summu, kas iztērēta darbinieku veselības polišu iegādei – šī summa netiek aplikta ar uzņēmuma ienākuma nodokli, kā arī tā nav jāapliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un tā netiek ietverta sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektā, ja polises summa nepārsniedz 750 EUR).