Īpašuma apdrošināšana

Īpašuma apdrošināšana ir «drošības spilvens» neparedzētām situācijām.
Dzīve ir neparedzama – ir cilvēciskais faktors, ir uguns, elektrība, ūdens, dabas stihijas un citi riski, kas var radīt bojājumus īpašumam – dzīvoklim, privātmājai, vasarnīcai, mantai un iedzīvei.
 

 
Auto apdrošināšana
Brīvprātīgā transportlīdzekļu apdrošināšana KASKO ir automašīnas apdrošināšana pret zaudējumiem zādzības, laupīšanas vai bojājumu gadījumā – piemēram, lai segtu remonta izmaksas pēc ceļu satiksmes negadījuma vai zaudējumus transportlīdzekļa pilnīgas bojāejas vai zādzības gadījumā.
 

 

Ceļojumu apdrošināšana

Ceļojumu apdrošināšana sedz ārzemju ceļojuma laikā radušos zaudējumus, kas saistīti ar medicīniskās palīdzības sniegšanu, nelaimes gadījumiem, bagāžas aizkavēšanos, bojāšanu vai nozaudēšanu vai citus negaidītus sarežģījumus.

 

 

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Nelaimes gadījumu apdrošināšana ir iespēja nodrošināties pret nelaimes gadījumu izraisītām sekām kā traumas, kaulu lūzumi, invaliditāte, nāve, pārejoša darba nespēja vai neparedzētiem izdevumiem kā slimnīcas uzturēšanās un ārstēšanas izdevumi.

 

 

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

Tā ir iespēja apdrošināties pret neparedzētiem izdevumiem, kad nejauši, bez iepriekšēja nodoma vai neuzmanības dēļ tiek nodarīts kaitējums trešās personas veselībai, dzīvībai vai radīti bojājumi tās īpašumam (privātpersonu CTA, dzīvokļa un ēkas īpašnieka vai īrnieka CTA).