Biroja adrese:
Vecpiebalgas iela 7, Lapenieki, Ķekavas pag., LV-2111
Mob.tālr. 22011931
E-pasts: info@abbirojs.lv
 —
Rekvizīti:
SIA „Apdrošināšanas birojs”
Jurid.adrese: Vecpiebalgas iela 7, Lapenieki,
Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111

Reģ. Nr. 40003720128
Bankas konts apdrošināšanas prēmiju maksājumiem:
AS “Swedbank”
LV14HABA0551010161776
Saimnieciskās darbības bankas konts:
AS “Citadele banka”
LV86PARX0012592320001