Apdrošināšanas birojs ir reģistrēta kā brokeru sabiedrība apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku reģistrā (https://uzraudziba.bank.lv/tirgus-dalibnieki/apdrosinasanas-starpnieki/apdrosinasanas-brokeri/juridiska-persona/;) ar Nr. 06.09.02/1524.
Apdrošināšanas birojs ir Latvijas Apdrošināšanas Brokeru Asociācijas biedrs.

SIA “Apdrošināšanas birojs” kā apdrošināšanas brokeris nodarbojas ar apdrošināšanas starpniecību klienta vārdā un interesēs.

SIA “Apdrošināšanas birojs” nav tieši vai netieši iegūtas līdzdalības apdrošināšanas komersanta vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles mātes sabiedrības akcijās vai pamatkapitālā; nedalībvalsts apdrošinātājā, kurš izveidojis nedalībvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā. Kā arī nevienam apdrošināšanas komersantam, tā mātes sabiedrībai vai nedalībvalsts apdrošinātājam, kurš izveidojis nedalībvalsts apdrošinātāja filiāli Latvijas Republikā, nav tieši vai netieši iegūtas līdzdalības SIA “Apdrošināšanas birojs” balsstiesīgajās akcijās vai pamatkapitālā.

SIA “Apdrošināšanas birojs” klientam sniedz padomu vai sagatavo piedāvājumu, pamatojoties uz vispusīgu piedāvājumu analīzi, izvērtējot pietiekami lielu apdrošināšanas pakalpojumu skaitu tirgū, pamatojoties uz profesionālajiem kritērijiem, lai sniegtu klientam vispiemērotāko apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu apdrošināšanas līguma noslēgšanai.

SIA “Apdrošināšanas birojs” saņem apdrošināšanas starpnieka atlīdzību par attiecīgo klienta izvēlēto apdrošināšanas polisi no attiecīgā apdrošināšanas komersanta.
Atlīdzības apmērs: Starpniecibas Komisiju apmēri 2023.


SIA “Apdrošināšanas birojs” sniedz klientam informāciju par apdrošināšanas brokera darbību un ar apdrošināšanas līguma noslēgšanu saistītu informāciju mutvārdos pa telefonu vai arī rakstveidā, izmantojot e-pastu, kā arī informācija par brokera darbību ir publiski pieejama apdrošināšanas brokera mājas lapā.

Gada pārskats 2023   Gada pārskats 2021         Sūdzību izskatīšanas procedūra  Sūdzību izskatīšanas procedūra

Privātuma noteikumi   Privātuma noteikumi