Svarīgi!

No 2017. gada 1. jūlija spēkā stājas grozījumi likumā “Par grāmatvedību”, kas paredz obligātu profesionālo civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu arī ārpakalpojuma grāmatvežiem. Minimālais atbildības limits, kas ir noteikts likumā, ir 3000 EUR.


 

Izmaiņas OCTA likumā!

01.01.2017 stājās spēkā izmaiņas OCTA likumā, kas paredz tiem cietušajiem, kas par transportlīdzekļa bojājumiem būs izvēlējušies saņemt atlīdzību naudā nevis veikt remontu autoservisā, bojājumu novēršanai aprēķināto summu samazinās ne tikai par PVN 21% apmērā, bet vēl arī par darbaspēka nodokli 30% apmērā. OCTA likums ar izmaiņām 25.panta 2 daļā ir pieejams LTAB mājas lapā: https://www.ltab.lv/octa-sistema/normativie-akti/likumi/